הבנות חלשות

30 בינואר 2022

credit: viktor | picjumbo

הבנות חלשות

עם השנים אני מתחיל להבין

וגם זה בסימן שאלה

אין ארץ רחוקה שתפסיק את יצר הנדודים

אין אשה שתרגיע את יצר האהבה

אין ספר שיביא סוף לחיפוש

אין יין  שיבטל את השאלות חסרות התשובה

אין מוזיקה שתעיף את צלו המתמיד של המוות

ואין מילים שיכולות באמת לספר מה עובר לי בראש.

 

 Weak understandings

As the years go by I begin to understand

And that too is debatable

There is no far country that will stop the wandering desire

There is no woman the will calm down the desire for love

There is no book that will bring an end for the search

There is no wine that will delete the questions which have no answers

There is no music that will blow away the constant shadow of death

And there are no words that can truly express what's going on in my head.